Skip to content

Partnersamarbete ger fördelar för alla parter

PARTNERSAMARBETE

VASAWEB söker samarbete med IT, webb-byråer, reklam och andra typer av media för ömsesidig lättnad och kompetensfördelar. Som ett företag som producerar produkter eller tjänster måste vi se till att du själv kunna sälja tjänster till andra företag. Oavsett om vi är i samma eller i olika branscher, kommer alla att behöva material, utrustning, produkter och tjänster från andra företag för att effektivt kunna producera sina egna produkter och tjänster.

Om ni är ett litet till medelstort företag vill vi koppla idéer och utveckla gemensamma uppdrag med er. Tillsammans kan vi arbeta för att säkerställa att kundens online-närvaro är upp till nivå. Ökad kundsynlighet och räckvidd ger engagerande upplevelser.

Effektivt samarbete ger en fördel för alla inblandade eftersom det kan hjälpa till att få ut det mesta av innehållsarbetet och minska kostnaderna. Det handlar om att fokusera mindre på affärsplanen och mer på hur man kan arbeta tillsammans. En bra affärsplan är bara halva vägen. Framgångsrika allianser är beroende av att individer på båda sidor arbetar som om de är anställda av samma företag och kräver förmågan att navigera och aktivt utnyttja skillnader mellan parternas styrkor och operativa stilar.

 • Introducera nya produkter och tjänster
 • Utveckla marknadssegment för produkter
 • Marknadsföringsmaterial och aktiviteter
 • Granska konkurrenternas positionering
 • Kundcentrerade webblösningar
 • Kommunikationsmeddelanden
 • Aktuella branschtrender som påverkar
 • Varför deras verksamhet är bäst lämpad
 • Samutveckling av nätverksprojekt
 • Utveckling av lönsamma tjänster
 • Arbeta med långsiktiga mål
 • Marknadskommunikation

Design av samarbete

Samarbete kräver förståelse för parternas operativa struktur, rutiner, riktlinjer och normer. Det handlar om att möta behoven hos ett annat företag genom de produkter och tjänster du tillhandahåller.

STRATEGIER

Partnerskapssamarbete kan bidra till att minska kostnader och producera mer av innehåll och tjänster, men kräver också en förståelse för varje partners driftsstruktur, policyer, procedurer, kultur och standarder. Partners bör använda denna förståelse för att fastställa riktlinjer och fokusera mindre på affärsplanen och mer på hur man kan arbeta tillsammans. För denna typ av samarbete måste deltagarna veta hur motparter fungerar: hur de fattar beslut, hur de fördelar resurser och hur de delar information.

Gemensam planering eliminerar kostnader som vanligtvis leder till slöseri med resurser som inte ger avkastning. Det är viktigt att förbereda effektiva strategier som kan hjälpa till att marknadsföra produkter och tjänster till företag eller organisationer. Konversationer och kartläggning av nyckelbeslut är värdefulla verktyg för att förhindra frustration och konflikter. Detta leder till snabbare beslutsprocesser och bättre implementering. Det handlar om om att tillgodose andra företags behov genom de produkter och tjänster man tillhandahåller.

SAMARBETEN GÖR KUNDEN SYNLIG

Om ni är ett litet till medelstort företag vill vi ansluta idéer, utveckla gemensamma uppdrag och bilda affärskontakter och avtal med er. VASWEB söker efter partnerskap med online-byråer, reklam och andra medier för ömsesidig lättnad och kompetensfördelar. Vi kan också fungera som underleverantör och leverera design och innehållsmarknadsföring.

Företag gör ett bra jobb med att förklara vad de kan och gör, men misslyckas ofta när det gäller att använda innehåll som SoMe, bloggar, video och infografik. Tillsammans ser vi till att webb-baserad närvaro är upp till nivå och ökar kundens räckvidd. Synlighet uppnår engagerande kundupplevelser.

Underhåll av samarbete

Med en WordPress-webbplats har ni alla möjligheter och få begränsningar. WordPress fungerar på vilken webbserver som helst som är kapabel för att köra en databas. Systemet har många funktioner och med rätt inställning är WordPress en av de säkraste plattformarna ni kan välja.

vasaweb-banner